FABRIKA48 ako historický objekt a národná kultúrna pamiatka sa môže popýšiť novým prívlastkom enviromentálna FABRIKA48, nakoľko sme úspešne spustili výrobu zelenej elektrickej energie.

FOTOVOLTIKA

Fotovoltika je sľubná technológia, ktorá ponúka značné ekonomické výhody, fotovoltické systémy premieňajú slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu pomocou polovodičových materiálov v procese, ktorý nezahŕňa žiadne pohyblivé časti, nepoužíva žiadne palivo a neprodukuje žiadne emisie. Fotovoltické panely zachytávajú a využívajú slnečné svetlo, ktoré je hojným a obnoviteľným zdrojom energie, čím znižujú závislosť od obmedzených a životnému prostrediu škodlivých fosílnych palív. Enviromentálna FABRIKA48 chce prispievať k zmierňovaniu klimatických zmien, prispievať k znižovaniu závislosti od fosílnych palív a pomáhať podporovať našu energetickú nezávislosť. FABRIKA48 s fotovoltickou výrobou elektrickej energie je prínosom pre naše životné prostredie.