FABRIKA48 pozýva všetkých milovníkov vážnej hudby na jarný koncert Fusion Bows Quartet s Mariánom Lukáčom: 16. 5. 2024 o 18:00.

Fusion Bows Quartet

Sláčikový kvartet Fusion Bows Quartet vznikol v roku 2019 popri fungovaní komorného sláčikového orchestra Musica luvenalis, ktorý je aj aktuálnym pôsobiskom viacerých členov. Hráči sláčikového kvarteta sú prevažne študenti a absolventi Základnej umeleckej školy, no najmä vo Vysokých školách rôznych zameraní a odvetví počnúc medicínou, informatikou a ďalšími odbormi. Repertoár je postavený prevažne z klasickej klasickej, filmovej hudby a popovej hudby. Fusion Bows Quartet sa podieľa na rôznych projektoch nielen v rámci Košického kraja, ale aj po celom Slovensku. Za zmienku stojí, že spolupracuje s ďalšími poprednými umelcami ako napríklad Marián Čekovský, Maksym Kutsenko, Marián Lukáč, Nela Pocisková, Miroslava Partlová, či Peter Cmorík.

Marián Lukáč:

Marián Lukáč ukončil štúdium na Konzervatóriu Timonova 2 Košice v roku 2001 v triede pána Juraja Šomorjaia. Následne sa stal sólistom  operného súboru Štátneho divadla Košice. Je stálym hosťom Štátnej opery v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje tiež s Operou divadla A. Dvořáka v Ostrave a s Operou divadla F. X. Šaldy v Liberci. Hosťoval v Opere divadla v Passau. Koncertoval s ŠKO Žilina, so Štátnou filharmóniou Košice, s Filharmonickým orchestrom v Lubline a Bydgoszczi a s Národným orchestrom poľského rozhlasu v Katowiciach.

Účinkujú :

  • Marián Lukáč – spev: Barytón
  • Samuel Salzer – 1. husle
  • Dávid Stripaj – 2. husle
  • Dávid Varga – viola
  • Jakub Kukura – violoncello

Mohlo by Vás zaujímať...