Cardinal kuchyne

SOCIÁLNE SIETE

Výrobná, obchodná a realizačná činnosť zameraná na komplexné riešenie obytných interiérov s dôrazom na kuchyne

Systémy

Nie je kuchyňa ako kuchyňa. Na pohľad dve rovnaké môžu poskytovať úplne inú úroveň komfortu. Ten rozdiel sa skrýva vo vnútri! Pre dobré organizovanie, účelné skladovanie a čo najpohodlnejší prístup vybavujeme naše kuchyne inteligentnými vnútornými systémami. Poskytujeme zákazníkom možnosť vybrať takú kvalitu a pohodlie v kuchyni o akej sa našim mamkám a babičkám ani nesnívalo. Ponúkame vnútorné zariadenia od renomovaných svetových výrobcov ako KESSEBÖHMER, BLUM, HÄFELE, GRASS,VIBO či HETTICH. Pre najnáročnejších zákazníkov máme v ponuke aj systémy umožňujúce automaticky ovládať dvierka či zásuvky za pomoci senzorov a servoelektrického pohonu. Prevažnú väčšinu z týchto systémov máte možnosť si vyskúšať v našich vzorových predajňach.

Kvalita

Už od počiatku sa zameriavame predovšetkým na tri ciele: Na kvalitu samotného návrhu diela , kvalitu výrobného procesu a kvalitu služby ako celku, s dôrazom na spätnú väzbu zákazníka. Sme si vedomí, že v dnešnej komplikovanej dobe už nestačí mať iba samotné výrobné schopnosti. Je nutné, aby každý pracovník bol vyškolený pre poctivú, na detail zameranú prácu, ktorej efektom má byť výnimočný produkt, tak aby ho náš zákazník vedel s radosťou užívať dlhé roky.

Všetky výrobky CARDINAL KUCHYNE sú starostlivo projektované, podrobované skúškam a testom pre zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti. Vo všetkých fázach, od výberu surovín, cez jednotlivé úseky výroby až po chvíle osadenia nábytku u zákazníka, sú priebežne vykonávané presné a prísne kontroly so zámerom ponúknuť najlepší produkt a najlepšie služby. Účelom je dodať vysoko kvalitný výrobok, a zaistenie dlhodobej spokojnosti zákazníka.

Mnohoročné úspešné pôsobenie v segmente kuchynského nábytku, naša stabilita a rast je dôkazom správnosti tejto filozofie.

Ekológia

Záleží nám na stave prostredia v ktorom žijeme a stave v akom ho zanecháme našim deťom a budúcim generáciám. Naša spoločnosť bola preto vždy odhodlaná prispievať k zlepšovaniu svojho environmentálneho profilu.

V súlade so systému environmentálneho manažérstva, a podľa povahy a veľkosti našich výrobných procesov a súvisiacich vplyvov na životné prostredie presadzujeme svoju vlastnú politiku životného prostredia, ktorej hlavnými atribútmi sú:

  • Prísny súlad s požiadavkami ekologických právnych noriem a predpisov
  • Preventívny prístup skôr než následné opatrenia s cieľom obmedziť negatívne vplyvy
  • Vyhodnocovanie vplyvov na životné prostredie už počas etapy projektovania v súvislosti so zavádzaním nových procesov a výrobkov a pokiaľ to bude možné, minimalizáciu negatívnych vplyvov
  • Zabezpečenie dostatočného ekologického vzdelávacieho programu so zámerom podporiť odhodlanie a osobnú zodpovednosť každého zamestnanca na všetkých úrovniach
  • Otvorená vzájomná komunikácia s lokálnou komunitou a miestnymi orgánmi.

Naša firma presadzuje svoju vlastnú politiku životného prostredia a rozširuje jej obsah navonok i do vnútra spoločnosti, dodržiavaním jej zásad v realite každodennej prevádzky.

Čo poskytujeme

Základom našej ponuky sú kuchyne značky CARDINAL KUCHYNE z vlastnej produkcie, ďalej vstavané skrine a šatníky vyrábané na mieru, moderný nábytok do obývacích izieb, ako aj iný atypický nábytok

Galéria