Vladimír Šuster – VTÁCI II

Categories:

VTÁCI II

rozmer: 80x90cm

Vladimír Šuster maľuje vždy s plným nasadením vtedy, keď môže dávať zo seba všetko, čo momentálne cíti a vidí, čo ho inšpiruje k umeleckej výpovedi. Prvý impulz býva inšpirujúci.
Proces prípravy, hľadanie najadekvátnejších spôsobov vyjadrenia myšlienok, čas, v ktorom sa téma zvnútorňuje, sú pre neho rovnakým pôžitkom i trýzňou ako samo maľovanie. Priestor je v jeho tvorbe neohraničená a nekonečná veličina. Farbu ako výrazový prostriedok uznáva v jej hladkom, plošnom rozvrhu, i napriek tomu pôsobí takmer trojdimenzionálne.
Maliarsky prejav dospel časom k slobodnej uvoľnenej tvorbe, kde uplatnil výrazné jednoznačné kontúry, veľké farebné plochy, figurálnu skratku a racionalitu kompozície v duchu tvorby diel expresívnej abstrakcie. Vnútorná obsahová sila kompozícií vyžaruje do priestoru a takto si ho privlastňuje. Ak doň vstúpime, začneme sa mysľou pohybovať v obraze a obraz v nás.
Je absolventom SŠUP v Košiciach 1970 – 1974 odbor grafika.. Profesionálne sa venuje maľbe, grafike a plastike. Jeho diela sú zastúpené v mnohých zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave.

Cena za obraz

1300,00 

Popis

Vladimír Šuster maľuje vždy s plným nasadením vtedy, keď môže dávať zo seba všetko, čo momentálne cíti a vidí, čo ho inšpiruje k umeleckej výpovedi. Prvý impulz býva inšpirujúci.
Proces prípravy, hľadanie najadekvátnejších spôsobov vyjadrenia myšlienok, čas, v ktorom sa téma zvnútorňuje, sú pre neho rovnakým pôžitkom i trýzňou ako samo maľovanie. Priestor je v jeho tvorbe neohraničená a nekonečná veličina. Farbu ako výrazový prostriedok uznáva v jej hladkom, plošnom rozvrhu, i napriek tomu pôsobí takmer trojdimenzionálne.
Maliarsky prejav dospel časom k slobodnej uvoľnenej tvorbe, kde uplatnil výrazné jednoznačné kontúry, veľké farebné plochy, figurálnu skratku a racionalitu kompozície v duchu tvorby diel expresívnej abstrakcie. Vnútorná obsahová sila kompozícií vyžaruje do priestoru a takto si ho privlastňuje. Ak doň vstúpime, začneme sa mysľou pohybovať v obraze a obraz v nás.
Je absolventom SŠUP v Košiciach 1970 – 1974 odbor grafika.. Profesionálne sa venuje maľbe, grafike a plastike. Jeho diela sú zastúpené v mnohých zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave.

Title

Go to Top