Martin Račko – HRA

Categories:

HRA

Obraz je zložený s troch samostaných obrazov, každý z obrazov má rozmer 128x80cm. Celkový rozmer diela je 128x240cm

Akad.soch. Martin Račko, 1959 v Košice
Absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1985)

Sochár a výtvarník Martin Račko sa na komornú maľbu sústredil v 90. rokoch. Maľuje akrylom i v kombinácií techník. Má obľúbené formáty plné dynamiky, tvarov, línií a farieb. Jeho špecifikom sú aj obrazy dvojice – diptychy, trojice či spolu radené štvorice. Dvojice milencov i tanečných párov, významovo sú to obrazy kontaktov a blízkosti. Vzťahov a spojenia. Osobité miesto majú v jeho tvorbe abstrakcie. Obrazy skrytých živlov, síl a tektoniky. Farby a gestá maľby. V celku tvorby prevládajú pigmenty zeme. Teplé, občas v kontraste s belobou či chladnou modrou . Sugestívne maľuje a tvorí aj svoje obrazové krajiny. Prírodu vo väčších celkoch i detailoch. Vo farebných náladách rána i dňa či v celistvej atmosfére farebne najplodnejšej jesene. V sochárskej tvorbe pracuje pri tvorbe reliéfov a plastík  s technológiou zváraného železa, hladkých i štrukturovaných plôch, objemov a formátov. To je život a dielo, maliara, sochára a designéra Martina Račka.

Cena za obraz

2400,00 

Popis

Akad.soch. Martin Račko, 1959 v Košice
Absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1985)

Sochár a výtvarník Martin Račko sa na komornú maľbu sústredil v 90. rokoch. Maľuje akrylom i v kombinácií techník. Má obľúbené formáty plné dynamiky, tvarov, línií a farieb. Jeho špecifikom sú aj obrazy dvojice – diptychy, trojice či spolu radené štvorice. Dvojice milencov i tanečných párov, významovo sú to obrazy kontaktov a blízkosti. Vzťahov a spojenia. Osobité miesto majú v jeho tvorbe abstrakcie. Obrazy skrytých živlov, síl a tektoniky. Farby a gestá maľby. V celku tvorby prevládajú pigmenty zeme. Teplé, občas v kontraste s belobou či chladnou modrou . Sugestívne maľuje a tvorí aj svoje obrazové krajiny. Prírodu vo väčších celkoch i detailoch. Vo farebných náladách rána i dňa či v celistvej atmosfére farebne najplodnejšej jesene. V sochárskej tvorbe pracuje pri tvorbe reliéfov a plastík  s technológiou zváraného železa, hladkých i štrukturovaných plôch, objemov a formátov. To je život a dielo, maliara, sochára a designéra Martina Račka.

Title

Go to Top