Prenájom zasadačky

Máte možnosť získať vlastný, nerušený priestor pre seba a svoj tím.
K dispozícii sú aj „hot desk“ – stoly na rýchle porady s ostatnými užívateľmi centra, resp. s klientami, obchodnými partnermi, apod.
Výhody členstva v co-workovom centre a príležitosť komunikovať s celou komunitou, sú samozrejmosťou.

Rezervácia

MEETING ROOM 1

Cena 18 eur/hodina
Rezervácia minimálne 1 hodina
Kapacita 6 – 12 osôb
Zľava pre členov coworkingu áno – 10%

MEETING ROOM 2

Cena 12 eur/hodina
Rezervácia minimálne 1 hodina
Kapacita 2 – 6 osôb
Zľava pre členov coworkingu áno -10%